Obvestila

12.5.2021 SI0031110743 AGOG

AG d.d. – izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 154/2021

KD številka zadeve

KDDCA12684

Dan izvedbe

12.05.2021

Izdajatelj

firma

AG d.d.

naslov

Kajuhova pot 004, 1241 Kamnik

matična številka

5376394

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

AGOG

ISIN

SI0031110743

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.429.407

Število vrednostnih papirjev po vpisu

1.429.407

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

13,60 EUR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana