Obvestila

18.5.2021 SI0031107954 ZATG

TERME OLIMIA d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 169/2021

KD številka zadeve

KDDCA12663

Ciljna družba

firma

TERME OLIMIA d.d.

naslov

ZDRAVILIŠKA CESTA 024, 3254 PODČETRTEK

matična številka

5090822

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZATG

ISIN

SI0031107954

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Povezana oseba

firma

SDH, d.d.

naslov

MALA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5727847

Povezana oseba

firma

DUTB, d. d.

naslov

DAVČNA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6339620

Povezana oseba

firma

SŽ, d.o.o.

naslov

KOLODVORSKA ULICA 011, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5142733

Povezana oseba

firma

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

naslov

DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5986010

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

18.05.2021

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

18.05.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana