Obvestila

1.6.2021 SI0022103210 KSF1

KS NALOŽBE d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 189/2021

KD številka zadeve

KDDCA12768

Dan izvedbe

01.06.2021

Izdajatelj

firma

KS NALOŽBE d.d.

naslov

DUNAJSKA CESTA 009, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2225727

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

KSF1

ISIN

SI0022103210

CFI

DBVUAB

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

100.396

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,07143 EUR

Presečni dan

27.05.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana