Obvestila

7.6.2021 SI0021112089 ZVMG

Zavarovalnica Sava, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 199/2021

KD številka zadeve

KDDCA12781

Dan izvedbe

07.06.2021

Izdajatelj

 

firma

Zavarovalnica Sava, d.d.

naslov

Cankarjeva ulica 003, 2000 MARIBOR

matična številka

5063400

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZVMG

ISIN

SI0021112089

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,89 EUR

 

Presečni dan

04.06.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana