Obvestila

8.6.2021 SI0032104000 GHU1

Union Hotels Collection d.d. / EQUINOX d.d. – sprememba izdajatelja obveznic

Obvestilo št. 205/2021

Obveščamo vas, da smo dne 8. 6. 2021 izvršili spremembe podatkov o obveznici z oznako GHU1 (ISIN koda SI0032104000, CFI koda DBFUFR).

V sodni register je bila vpisana delitev prenosne družbe Union Hotels Collection d.d., Miklošičeva cesta 001, 1000 Ljubljana z matično številko 5001153 in oddelitev dela premoženja ter prenos na novoustanovljeno družbo  EQUINOX d.d., ki je tako postala izdajatelj obveznic z oznako GHU1.

Novi podatki glasijo:

  • izdajatelj: EQUINOX d.d., Dunajska cesta 005, 1000 LJUBLJANA
    matična številka: 8847657
  • naziv vrednostnega papirja: EQUINOX, OBVEZNICE 1. IZDAJE 24/06/2023
  • FISN: EQN/3.40 BD 20230624 UNSEC

Ostali podatki o obveznici z oznako GHU1 ostajajo nespremenjeni.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana