Obvestila

10.6.2021 SI0032103630 TLS1

TELEKOM SLOVENIJE, d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 212/2021

KD številka zadeve

KDDCA12792

Dan izvedbe

10.06.2021

Izdajatelj

firma

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

naslov

CIGALETOVA ULICA 015, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5014018

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TLS1

ISIN

SI0032103630

CFI

DBFUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

100.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

07.06.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana