Obvestila

10.6.2021 SI0021110513 POSR

Sava Re, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 213/2021

KD številka zadeve

KDDCA12790

Dan izvedbe

10.06.2021

Izdajatelj

 

firma

Sava Re, d.d.

naslov

Dunajska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5063825

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POSR

ISIN

SI0021110513

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,85 EUR

 

Presečni dan

09.06.2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana