Obvestila

21.6.2021 SI0021114135 POZR

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. – skupščina

Obvestilo št. 253/2021

KD številka zadeve

KDDCA12763

Dan izvedbe

17.06.2021

Izdajatelj

 

firma

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. Firma v angleškem jeziku: PRVA, personal insurance company Plc

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2295431

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZR

ISIN

SI0021114135

CFI

ESVUFR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana