Obvestila

24.6.2021 SI0032502690 GEN09

GEN-I, d.o.o. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 264/2021

KD številka zadeve

KDDCA12849

Dan izvedbe

24. 06. 2021

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

GEN09

ISIN

SI0032502690

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

250

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100.000

Presečni dan

22. 06. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana