Obvestila

24.6.2021 SI0032104000 GHU1

EQUINOX d.d. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 266/2021

KD številka zadeve

KDDCA12830

Dan izvedbe

24. 06. 2021

Izdajatelj

 

firma

EQUINOX d.d.

naslov

Dunajska cesta 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8847657

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GHU1

ISIN

SI0032104000

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3.400,00

Presečni dan

23. 06. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana