Obvestila

28.6.2021 SI0021200884 PPDT

SKUPINA PRVA d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 279/2021

KD številka zadeve

KDDCA12879

Dan izvedbe

28. 06. 2021

Izdajatelj

 

firma

SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1582330

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPDT

ISIN

SI0021200884

CFI

EPNNFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,98

Presečni dan

24. 06. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana