Obvestila

30.6.2021 SI0021100431 LSER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana - izplačilo dividend

Obvestilo št. 292/2021

KD številka zadeve

KDDCA12884

Dan izvedbe

30. 06. 2021

Izdajatelj

 

firma

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5316081

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LSER

ISIN

SI0021100431

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3,809858

 

Presečni dan

29. 06. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana