Obvestila

7.7.2021 SI0032103879 PLC1

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 320/2021

KD številka zadeve

KDDCA12912

Dan izvedbe

7. 07. 2021

Izdajatelj

 

firma

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o.

naslov

Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2145901

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PLC1

ISIN

SI0032103879

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

100,00

Presečni dan

5. 07. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana