Obvestila

7.7.2021 SI0032103879 PLC1

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. - izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 321/2021

KD številka zadeve

KDDCA12913

Dan izvedbe

7. 07. 2021

Izdajatelj

 

firma

VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o.

naslov

Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2145901

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PLC1

ISIN

SI0032103879

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

623

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.000,00

Presečni dan

5. 07. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana