Obvestila

15.7.2021 SI0031108549 KZTR

KOVINTRADE d.d. Celje - izplačilo dividend

Obvestilo št. 352/2021

KD številka zadeve

KDDCA12931

Dan izvedbe

15. 07. 2021

Izdajatelj

 

firma

KOVINTRADE d.d. Celje

naslov

MARIBORSKA CESTA 007, 3000 CELJE

matična številka

5025524

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KZTR

ISIN

SI0031108549

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,80

Presečni dan

14. 07. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana