Obvestila

18.1.2007 SI0021108368 ZACR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, D.D.

Dne 18. 01. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 60.000 delnic izdajatelja TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.D., z oznako ZACR, ISIN koda SI0021108368, v skupnem nominalnem znesku 600.000.000,00 tolarjev.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 530.874 delnic z oznako ZACR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana