Obvestila

2.8.2021 SI0032103788 LAD1

Titus d.o.o. Dekani - prostovoljni odkup obveznic

Obvestilo št. 385/2021

KD številka zadeve

KDDCA12736

Dan izvedbe

2. 08. 2021

Izdajatelj

 

firma

Titus d.o.o. Dekani

naslov

Dekani 005, 6271 DEKANI

matična številka

5041929

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

LAD1

ISIN

SI0032103788

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

prenos in izbris obveznic ter izplačilo za odkupljene / izbrisane obveznice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

120

Število vrednostnih papirjev po vpisu

100

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

Odkupna cena 102.327,65 EUR za vsako obveznico, kar predstavlja vsoto:  kupnine v višini 101.000,00 EUR in natečenih obresti v višini 1.327,65 EUR.

Opombe

Skladno z definicijo pojma Obrestne Mere po tč. 3 Pogojev Obveznic, se za imetnike obveznic, ki predmetne odkupne ponudbe niso sprejeli, od vključno 3. 8. 2021 dalje obveznice obrestujejo po obrestni meri 3,15% letno (prej 2,90%).

S tem v zvezi se spremeni tudi FISN v LAD/3.15 BD 20230216 UNSEC (prej LAD/2.90 BD 20230216 UNSEC).

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana