Obvestila

3.8.2021 SI0031108358 RMSG

Panvita d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 387/2021

KD številka zadeve

KDDCA12857

Dan izvedbe

3. 08. 2021

Ciljna družba

firma

Panvita d.d.

naslov

LENDAVSKA ULICA 005, RAKIČAN, 9000 MURSKA SOBOTA

matična številka

5151333

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

RMSG

ISIN

SI0031108358

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

REGAL d.o.o.

naslov

Ulica Štefana Kovača 010, 9000 Murska Sobota

Povezana oseba

ime in priimek

IMO-REAL d.o.o.

naslov

Ulica Štefana Kovača 010, 9000 Murska Sobota

Povezana oseba

ime in priimek

IMO-RENT Murska Sobota d.o.o.

naslov

Mačkovci 035, 9202 Mačkovci

Vpis / izvedba

prenos delnic prevzemniku in izplačilo nadomestila za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

229.261

Število vrednostnih papirjev po vpisu

229.261

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je akceptant sprejel prevzemno ponudbo

13,00

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana