Obvestila

22.1.2007 SI0031105230 TOKG

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe TT OKROGLICA D.D. in sprememba podatkov o delnicah ne da bi bila opravljena zamenjava

Dne 22. 1. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 19.524 lastnih delnic izdajatelja TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D., v skupni nominalni vrednosti 19.524.000,00 tolarjev (oznaka delnic TOKG, ISIN koda SI 0031105230).

Istega dne smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili tudi spremembo pri podatku o nominalni vrednosti delnic istega izdajatelja, ki sedaj glasi: 1 kos.Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo skupno 164.078 delnic z oznako TOKG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana