Obvestila

2.9.2021 SI0038600019 FENTD1
2.9.2021 SI0038600027 FENTD2

FENOLIT d.d. – izdaja pravice do dividende

Obvestilo št. 504/2021

KD številka zadeve

KDDCA13082-1

Dan izvedbe

2. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

FENOLIT d.d.

naslov

BREG PRI BOROVNICI 022A, 1353 BOROVNICA

matična številka

5043441

Vrednostni papir

vrsta

pravica do dividende

oznaka

FENTD1

ISIN

SI0038600019

CFI

TDSXXX

Vpis / izvedba

izdaja

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

8.476

Opomba

Dividenda po sklepu skupščine z dne 23. 8. 2021.

Izplačilo dne 3. 9. 2021 v celoti po stanju na presečni dan: 2. 9. 2021.

Vrednostni papir

vrsta

pravica do dividende

oznaka

FENTD2

ISIN

SI0038600027

CFI

TDSXXX

Vpis / izvedba

izdaja

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

328.301

Opomba

Dividenda po sklepu skupščine z dne 23. 8. 2021.

Izplačilo v treh enakih obrokih; in sicer:

- prvi obrok v višini 3,40 EUR dne 3. 9. 2021 (presečni dan 2. 9. 2021),

- drugi obrok v višini 3,40 EUR dne 17. 9. 2021 (presečni dan 16. 9. 2021),

- tretji obrok v višini 3,40 EUR dne 1. 10. 2021 (presečni dan 30. 9. 2021).

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana