Obvestila

7.9.2021 SI0032502757 ENU01

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. - izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 520/2021

KD številka zadeve

KDDCA13084

Dan izvedbe

7. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.

naslov

Litijska cesta 263, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE

matična številka

3341836

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

ENU01

ISIN

SI0032502757

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

410

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

10.000,00

Presečni dan

6. 09. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana