Obvestila

10.9.2021 SI0031108630 VEOG

VELO d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 533/2021

KD številka zadeve

KDDCA13072

Dan izvedbe

10. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

VELO d.d.

naslov

Celovška cesta 150, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5105706

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

VEOG

ISIN

SI0031108630

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

93.419

Število vrednostnih papirjev po vpisu

93.419

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

31,55

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana