Obvestila

20.9.2021 SI0031102468 PPMG

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. – izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 548/2021

KD številka zadeve

KDDCA12997

Dan izvedbe

20. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.

naslov

CESTA XIV. DIVIZIJE 039A, 2000 MARIBOR

matična številka

5067928

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPMG

ISIN

SI0031102468

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

102.329

Število vrednostnih papirjev po vpisu

102.329

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

44,30

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana