Obvestila

30.9.2021 SI0021111032 PDAR
30.9.2021 SI0023200080 PDARS1

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. - izplačilo dividend z izbiro

Obvestilo št. 574/2021

KD številka zadeve

KDDCA13027-2

Dan izvedbe

30. 09. 2021

Izdajatelj

 

firma

POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d.

naslov

TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1640097

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

PDARS1

ISIN

SI0023200080

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

80.382

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PDAR

ISIN

SI0021111032

CFI

ESVTFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend v denarju oziroma izročitev delnic in izplačilo razlike

(druga faza izplačila dividend z izbiro)

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

2,97

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

89.487

Število vrednostnih papirjev po vpisu

89.487

Opombe

Izvedeno je izbirno korporacijsko dejanje izplačila dividend, pri katerem so imeli imetniki delnic PDAR, po stanju na presečni dan 02. 09. 2021, možnost izbirati med izplačilom dividend v denarju in prejemom delnic.

Izplačilo dividende v denarju je opravljeno v korist imetnikov delnic PDAR, ki v okviru korporacijskega dejanja niso uveljavili možnosti prejema delnic.

Imetniku, ki je uveljavil možnost prejema delnic namesto izplačila dividende v denarju, je izročeno 0,01236418 delnic PDAR za 1 udeleženo vpisno pravico PDARS1. Imetnik je prejel celo število delnic. Razlika med višino pripadajoče dividende in pripadajočim celim številom izdajateljevih lastnih delnic je izplačana v denarju, ob upoštevanju knjigovodske vrednosti delnice PDAR v višini 240,21 EUR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana