Obvestila

1.10.2021 SI0031117433 DATG

DATALAB d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 576/2021

KD številka zadeve

KDDCA13124

Dan izvedbe

1. 10. 2021

Izdajatelj

 

firma

DATALAB d.d.

naslov

Hajdrihova ulica 028C, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1864629

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

DATG

ISIN

SI0031117433

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,320245

Presečni dan

30. 09. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana