Obvestila

1.10.2021 SI0038600027 FENTD2

FENOLIT d.d. - izbris pravic do dividende z izplačilom

Obvestilo št. 577/2021

KD številka zadeve

KDDCA13082-5

Dan izvedbe

1. 10. 2021

Izdajatelj

 

firma

FENOLIT d.d.

naslov

BREG PRI BOROVNICI 022A, 1353 BOROVNICA

matična številka

5043441

Vrednostni papir

vrsta

pravica do dividende

oznaka

FENTD2

ISIN

SI0038600027

CFI

TDSXXX

Vpis / izvedba

izbris pravic in izplačilo dividend

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

328.301

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3,40

Presečni dan

30. 09. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana