Obvestila

14.10.2021 SI0002103982 OZ14

REPUBLIKA SLOVENIJA - izbris 18-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 587/2021

KD številka zadeve

KDDCA13109

Dan izvedbe

14. 10. 2021

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

OZ14

ISIN

SI0002103982

CFI

DBZTFR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

703.060

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.000,00

Presečni dan

13. 10. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana