Obvestila

19.10.2021 SI0021117856 POZG
19.10.2021 SI0021114135 POZR
19.10.2021 SI0021117864 PRVR

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. / PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d. - zamenjava delnic

Obvestilo št. 595/2021

KD številka zadeve

KDDCA13126

Dan izvedbe

19. 10. 2021

Izdajatelj

 

firma

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

2295431

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZR

ISIN

SI0021114135

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

13.100

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

POZG

ISIN

SI0021117856

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

13.100

Menjalno razmerje

za 1 delnico POZR 1 delnica POZG

Izdajatelj

 

firma

PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 Ljubljana

matična številka

8961468

Vrednostni papir

Vrsta

delnice

oznaka

PRVR

ISIN

SI0021117864

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

13.100

Menjalno razmerje

za 1 delnico POZR 1 delnica PRVR

Opombe

Izvedba vpisov zaradi oddelitve prenosne družbe PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. z ustanovitvijo nove družbe PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana