Obvestila

28.10.2021 SI0032104026 IMA1

IMO-RENT INVEST d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 612/2021

KD številka zadeve

KDDCA13144

Dan izvedbe

28. 10. 2021

Izdajatelj

 

firma

IMO-RENT INVEST d.o.o.

naslov

Opekarniška cesta 002C, 3000 CELJE

matična številka

8131473

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IMA1

ISIN

SI0032104026

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

4.088,8889

Presečni dan

27. 10. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana