Obvestila

2.11.2021 SI0031104597 ELOG

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 624/2021

KD številka zadeve

KDDCA13023

Dan izvedbe

2. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5227992

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ELOG

ISIN

SI0031104597

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,10

Presečni dan

30. 10. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana