Obvestila

2.11.2021 SI0032104018 APP1

AP KAPITAL 2 d.o.o. - predčasni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 626/2021

KD številka zadeve

KDDCA13156

Dan izvedbe

2. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 2 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8603391

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APP1

ISIN

SI0032104018

CFI

DBFSGB

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

1.220.226

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

29. 10. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana