Obvestila

3.11.2021 SI0002103677 RS78

REPUBLIKA SLOVENIJA - izplačilo obresti

Obvestilo št. 629/2021

KD številka zadeve

KDDCA13133

Dan izvedbe

3. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS78

ISIN

SI0002103677

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

17,50

Presečni dan

28. 10. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana