Obvestila

3.11.2021 SI0031110271 ZILR

ZIL inženiring d.d. - izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 630/2021

KD številka zadeve

KDDCA12641

Dan izvedbe

3. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

ZIL inženiring d.d.

naslov

Kersnikova ulica 006, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5227020

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZILR

ISIN

SI0031110271

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

prenos delnic glavnemu delničarju in izplačilo denarne odpravnine za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

14.783

Število vrednostnih papirjev po vpisu

14.783

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,19

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana