Obvestila

5.11.2021 SI0021111826 LBVR

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 634/2021

KD številka zadeve

KDDCA13158

Dan izvedbe

5. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.

naslov

Trg republike 003, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1834665

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LBVR

ISIN

SI0021111826

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.594,50

Presečni dan

4. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana