Obvestila

5.11.2021 SI0032103887 APK1

AP KAPITAL 1 d.o.o. - predčasni delni odpoklic obveznic

Obvestilo št. 636/2021

KD številka zadeve

KDDCA13162

Dan izvedbe

5. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 1 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8439010

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APK1

ISIN

SI0032103887

CFI

DBFSGB

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo glavnice predčasno odpoklicanih obveznic

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

951.129

Število vrednostnih papirjev po vpisu

371.513

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

4. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana