Obvestila

5.11.2021 SI0032103887 APK1

AP KAPITAL 1 d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 637/2021

KD številka zadeve

KDDCA13163

Dan izvedbe

5. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

AP KAPITAL 1 d.o.o.

naslov

Nazorjeva ulica 012, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8439010

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

APK1

ISIN

SI0032103887

CFI

DBFSGB

Vpis / izvedba

izplačilo obresti za predčasno odpoklicane obveznice

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

0,2422

Presečni dan

4. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana