Obvestila

19.11.2021 SI0031116567 TESR

TEHNIKA-SET d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 650/2021

KD številka zadeve

KDDCA13177

Dan izvedbe

19. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

TEHNIKA-SET d.d.

naslov

Partizanska ulica 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

5862639

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TESR

ISIN

SI0031116567

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1,00

Presečni dan

18. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana