Obvestila

24.11.2021 SI0021116494 KBMS

NOVA KBM d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 659/2021

KD številka zadeve

KDDCA13178

Dan izvedbe

24. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

NOVA KBM d.d.

naslov

ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR

matična številka

5860580

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KBMS

ISIN

SI0021116494

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

5,77

Presečni dan

23. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana