Obvestila

30.11.2021 SI0032104141 TVL1

Tivoli d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 668/2021

KD številka zadeve

KDDCA13184

Dan izvedbe

30. 11. 2021

Izdajatelj

 

firma

Tivoli d.o.o.

naslov

Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8111774

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

TVL1

ISIN

SI0032104141

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

2.147,2222

Presečni dan

29. 11. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana