Obvestila

2.12.2021 SI0021112105 ST1R

HRAM Holding, d.d. - zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 674/2021

KD številka zadeve

KDDCA13132

Dan izvedbe

02. 12. 2021

Ciljna družba

firma

HRAM Holding, d.d.

naslov

VILHARJEVA CESTA 029, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5859298

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ST1R

ISIN

SI0021112105

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

SVEMA TRADE d.o.o.

naslov

VILHARJEVA CESTA 029, 1000 LJUBLJANA

Vpis / izvedba

prenos delnic prevzemniku in izplačilo nadomestila za prenesene delnice

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

4.282.596

Število vrednostnih papirjev po vpisu

4.282.596

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je akceptant sprejel prevzemno ponudbo

0,50

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana