Obvestila

8.12.2021 SI0031104316 RKGG
8.12.2021 SI0033200104 RKGRS1

RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d. - izbirna izdaja

Obvestilo št. 679/2021

KD številka zadeve

KDDCA13096-2

Dan izvedbe

8. 12. 2021

Izdajatelj

 

firma

RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d.

naslov

BOROVŠKA CESTA 103A, 4280 KRANJSKA GORA

matična številka

5001412

Vrednostni papir

vrsta

vpisne pravice

oznaka

RKGRS1

ISIN

SI0033200104

CFI

RSSXXR

Vpis / izvedba

izbris

(zaradi uveljavitve ali prenehanja vpisne pravice - druga faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

115.338

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

RKGG

ISIN

SI0031104316

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izdaja

(vezano na prvi krog vpisa in vplačila delnic - druga faza izbirne izdaje)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

115.338

Število vrednostnih papirjev po vpisu

202.529

Menjalno razmerje

za 1 vpisno pravico RKGRS1 1 delnica RKGG

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana