Obvestila

10.12.2021 SI0032502781 SIK07
10.12.2021 SI0032503003 SIK08

SIJ d.d. - prostovoljna zamenjava z izplačilom

Obvestilo št. 685/2021

KD številka zadeve

KDDCA13181

Dan izvedbe

10. 12. 2021

Izdajatelj

 

firma

SIJ d.d.

naslov

Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5046432

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

SIK07

ISIN

SI0032502781

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izbris in izplačilo dela glavnice zaradi prostovoljne zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

267

Število vrednostnih papirjev po vpisu

124

Izplačilo v EUR za en (1) vrednostni papir, s katerim je imetnik sodeloval v prostovoljni zamenjavi

951,00

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

SIK08

ISIN

SI0032503003

CFI

DYZUXR

Vpis / izvedba

izdaja zaradi prostovoljne zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

143

Menjalno razmerje

za 1 komercialni zapis SIK07 1 komercialni zapis SIK08

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana