Obvestila

23.12.2021 SI0032103952 IN01

INCOM d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 720/2021

KD številka zadeve

KDDCA13213

Dan izvedbe

23. 12. 2021

Izdajatelj

 

firma

INCOM d.o.o.

naslov

TOVARNIŠKA CESTA 006A, 5270 AJDOVŠČINA

matična številka

5289297

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

IN01

ISIN

SI0032103952

CFI

DBFUGR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3.500,00

Presečni dan

22. 12. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana