Obvestila

24.12.2021 SI0021109937 BKP

Banka Intesa Sanpaolo d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 728/2021

KD številka zadeve

KDDCA13217

Dan izvedbe

24. 12. 2021

Izdajatelj

 

firma

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

naslov

Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

matična številka

5092221

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

BKP

ISIN

SI0021109937

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

12,64

Presečni dan

23. 12. 2021

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana