Obvestila

4.2.2022 SI0031102468 PPMG

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 37/2022

KD številka zadeve

KDDCA13251

Dan izvedbe

4. 02. 2022

Izdajatelj

 

firma

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.

naslov

CESTA XIV. DIVIZIJE 039A, 2000 MARIBOR

matična številka

5067928

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPMG

ISIN

SI0031102468

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

3,2574351

Presečni dan

3. 02. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana