Obvestila

9.2.2022 HRICAMFSBIB2 ICSLO

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. / InterCapital SBI TOP UCITS ETF - zaporedna izdaja investicijskih kuponov vzajemnega sklada

Obvestilo št. 44/2022

KD številka zadeve

KDDCA13167

Dan izvedbe

9. 02. 2022

Izdajatelj (DZU)

 

naziv

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

naslov

Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška

LEI

529900PWYTEP77IEKE59

Krovni sklad

naziv

InterCapital Krovni UCITS ETF

Podsklad

naziv

InterCapital SBI TOP UCITS ETF

LEI

74780080W356FMMSYB23

Vrednostni papir

vrsta

investicijski kupon vzajemnega sklada /

Collective investment vehicle

oznaka

ICSLO

ISIN

HRICAMFSBIB2

CFI

CEOGEU

Vpis / izvedba

zaporedna izdaja

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

100.000

Opombe

Zaporedna izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev pomeni, da bodo vrednostni papirji v prvi fazi vpisani v dobro prehodnega (neimetniškega) računa, pravno pa bodo izdani šele tedaj in v takšni količini, kadar in kot bodo preneseni v breme prehodnega računa in v dobro imetniškega računa konkretnega imetnika.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana