Obvestila

1.3.2022 SI0032103697 GES1

GEN-I SONCE d.o.o. - zamenjava obveznic z vmesnim izplačilom glavnice

Obvestilo št. 74/2022

KD številka zadeve

KDDCA13257

Dan izvedbe

1. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

GEN-I SONCE d.o.o.

naslov

Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6727077

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GES1

ISIN

SI0032103697

CFI

DBFGAR

Vpis / izvedba

tehnična zamenjava zaradi spremembe nominalnega zneska in vmesno izplačilo glavnice

Nominalni znesek pred vpisom

60.000,00 EUR

Nominalni znesek po vpisu

40.000,00 EUR

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

140

Število vrednostnih papirjev po vpisu

140

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

20.000,00 EUR

Presečni dan

24. 02. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana