Obvestila

2.3.2022 SI0032103150 AGO1

AG d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 80/2022

KD številka zadeve

KDDCA13290

Dan izvedbe

2. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

AG d.o.o.

naslov

Kajuhova pot 004, 1241 KAMNIK

matična številka

5376394

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

AGO1

ISIN

SI0032103150

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

75,00

Presečni dan

24. 02. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana