Obvestila

28.3.2022 SI0032103812 GE02

GEN-I, d.o.o. - izplačilo obresti

Obvestilo št. 102/2022

KD številka zadeve

KDDCA13306

Dan izvedbe

28. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GE02

ISIN

SI0032103812

CFI

DBFUFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

1.801,64

Presečni dan

25. 03. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana