Obvestila

31.3.2022 SI0002103974 RS83

REPUBLIKA SLOVENIJA - izplačilo obresti

Obvestilo št. 110/2022

KD številka zadeve

KDDCA13287

Dan izvedbe

31. 03. 2022

Izdajatelj

 

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS83

ISIN

SI0002103974

CFI

DBFTFR

Vpis / izvedba

izplačilo obresti

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

2,00

Presečni dan

30. 03. 2022

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana